Máax ku
Xinxiang নিউ Zuan ডায়মন্ড সরঞ্জাম কোং লিমিটেড
ঠিকানা : 18 # বিল্ডিং, জিংগু ওরিয়েন্টাল প্লাজা, নং 1 জিনসুই রোড, চিয়াংংংং 453000, চীন
টেল : +86180038২3130
ইমেইল : 2571759024@qq.com
ওয়েব : www.nz-diamondtools.com

Túumben Zuan le diamante nu'ukul Co., Ltd u Xinxiang

Dirección: edificio je'elo'oba' k'a'abet 18, Jingu Oriental Plazza, No.1 Jinsui Road, Xinxiang 453000, China

Fábrica: Xinxiang ka'anal yéetel túumben Teachnology desarrollo kúuchil tu'ux industrial

Máax ku: Wendy Yu

Nu'ukul t'aan: + 86-373-7199720

Fax: + 86-373-7199720

Correo electrónico: info@newdiamondtools.com

Web: www.nz-diamondtools.com